Tích hợp Wordpres (Woocommerce)

Mỗi khi phát sinh một giao dịch mới, dựa trên mã đơn hàng và số tiền người dùng đã chuyển, BankMate sẽ tự động xác nhận thanh toán và chuyển trạng thái đơn hàng trực tiếp trên website Woocommerce.

Bước 1: tạo Api key trên BankMate

truy cập vào BankMate vào cài đặt -> api keys -> Thêm mới

Bước 2: Tải và cài đặt plugin bankmate lên website wordpress

 • tải và cài đặt plugin bankmate lên website wordpress

 • sau khi cài đặt và kích hoạt plugin BankMate trên website wordpress, tiến hành truy cập vào "Woocommerce settings" -> Payments -> BankMate - Thanh toán tự động

 • Nhập các thông tin sau

  • Title: tên cổng thanh toán muốn hiển thị cho người dùng

  • Server: đường dẫn server BankMate

  • Tiền tố giao dịch: tiền tố này sẽ ghép với mã đơn hàng để thành 1 nội dung chuyển khoản, giúp hệ thống dễ nhận diện mã đơn hàng và xác nhận đơn hàng dễ dàng

  • Api key: nhập api key đã tạo ở bước 1

  • Secret key: nhập 1 chuỗi kí tự bất kì, chuỗi ký tự này giúp hệ thống xác thực khi gọi webhook

  sau khi điền các thông tin trên, bấm "connect to bankmate" -> hệ thống sẽ kết nối tới server bankmate để lấy danh sách tài khoản về và hiển thị ở select "ngân hàng" -> chọn ngân hàng bạn muốn hiển thị cho người dùng thanh toán

 • bấm lưu để lưu lại cấu hình

Bước 3: kết nối từ BankMate tới website wordpress

 • quay lại Bankmate -> ứng dụng -> thêm mới kết nối tới webhook

 • Nhập các thông tin vào form thêm kết nối

  • Tên kết nối: nhập tên kết nối

  • Loại giao dịch: hệ thống BankMate sẽ tự động gửi yêu cầu xác thực thanh toán khi có giao dịch thu

  • URL: nhập đường dẫn tới website của bạn theo cấu trúc: https://{website-của-bạn}/wc-api/webhook-bank-mate-payment-handler

  • key bảo mật: nhập chuỗi ký tự Secret key đã tạo ở bước 2

  sau khi hoàn tất các bước trên bấm "đồng ý" để lưu cấu hình kết nôi

Sau khi hoàn tất các bước trên là đã hoàn thành việc cấu hình cổng thanh toán trên wordpress.

Lưu ý website của bạn phải cài đặt Woocommerce thì hệ thống thanh toán của BankMate mới hoạt động

Last updated