Tích hợp Haravan

Mỗi khi phát sinh một giao dịch mới, dựa trên mã đơn hàng và số tiền người dùng đã chuyển, BankMate sẽ tự động xác nhận thanh toán và chuyển trạng thái đơn hàng trực tiếp trên website Haravan.

Hướng dẫn lấy API Key từ Haravan

Bước 1: Truy cập vào admin

Truy cập vào admin trên trang Haravan web của bạn => Ứng dụng => Ứng dụng riêng

Bước 2: Tạo Ứng dụng và cấu hình Ứng dụng

Nhập thông tin Tên ứng dụng + email của bạn và cho phép quyền đọc ghi trên đơn hàng.

Sau khi tạo xong ta được giao diện Ứng dụng như dưới đây:

Cấu hình tích hợp Haravan trên BankMate

  • Truy cập BankMate rồi vào Ứng Dụng => chọn Haravan -> Thêm mới

Diền đầy đủ các thông tin vào form tích hợp, bao gồm

  • Tên kết nối: tên mô tả cho ứng dụng kết nối

  • Loại giao dịch: chọn giao dịch thu

  • Apikey nhập thông tin ứng dụng đã tạo ở bước 2

  • Tiền tố đơn hàng: Tiền tố là các kí tự sẽ cộng với mã đơn hàng khi thanh toán. Ví dụ mã đơn hàng là 1234 và tiền tố là DH => Nội dung thanh toán là DH1234. Nên điền trường trường này >=2 kí tự và <=10 kí tự (in hoa) để thuận tiện cho quá trình xác nhận thanh toán.

  • Ngân hàng kết nôi: chọn 1 ngân hàng để nhận tiền thanh toán đơn hàng

  • Bấm kết thúc để lưu kết nối tới Haravan

Sau khi tạo kết nối tới Haravan ta có 1 đoạn mã Script này, bạn copy đoạn mã này lại

Thiết lập trang thanh toán trên Haravan

  • Vào trang Admin của Haravan => Cấu hình => Phương thức thanh toán. Ở đây ta chọn "Phương thức thanh toán tuỳ chọn" -> nhập tên phước thức thanh toán -> kích hoạt

Quay lại phần Cài đặt => vào Thanh toán. Ở mục xử lý đơn hàng ta dán đoạn code BankMate đã đã sao chép ở bước trên vào trường Nội dung thông báo thêm và Lưu lại.

Sau khi hoàn tất các bước cài đặt trên thì hệ thống thanh toán tự động đã hoàn tất

Last updated