Tích hợp cổng thanh toán

Tạo cổng thanh toán online, xác thực giao dịch tự động. Khi nhận được giao dịch mới, hệ thống sẽ dựa vào mã ĐƠN HÀNG người dùng chuyển khoản đẽ tự động xác nhận trạng thái đơn hàng

Last updated